Grup62
Àngel Pes Guixà

Àngel Pes Guixà

Àngel Pes Guixa, doctor en Economia, professor titular en excedència de la Universitat de Barcelona i alt executiu d'una destacada entitat financera, ha escrit àmpliament sobre economia i política catalana i espanyola.