Grup62
Anna Carpena Casajuana

Anna Carpena Casajuana

Anna Carpena és mestra i especialista en gestió de les emocions. Ha estat pionera a Catalunya en la introducció dels programes d'educació socioemocional a l'escola.