Grup62
Carme Agustench Gené

Carme Agustench Gené

Carme Agustench (la Selva del Camp, 1957). Administrativa de professió, va iniciar els seus passos literaris en el camp de la poesia, àmbit en què ha rebut diferents premis i guardons, entre els quals destaquen el premi de la Generalitat de Catalunya, el Majoral Llech Walter i el Carles Grandó (tots tres dins dels Jocs Florals del Rosselló de Perpinyà). Així mateix, ha estat seleccionada en el IX Premi Vila de Puigcerdà amb la narració Jugant amb les molles de pa, dins el recull publicat per Garsineu Edicions l?any 2005. Sòcia fundadora de l?empresa Macadam Enginyeria Literària, dedicada a la creació de textos literaris i publicitaris i al guionatge audiovisual, ha impartit cursos de creació literària i, més recentment, és l?encarregada de la Biblioteca Municipal de Vinyols i els Arcs.