Grup62
Ferran Izquierdo Brichs

Ferran Izquierdo Brichs

Ferran Izquierdo Brichs és professor de relacions internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona i  una de les veus més informades sobre el conflicte araboisraelià.