Grup62
Jordi Sancho
Jordi Sancho, autor de Com escriure i presentar el millor treball acadèmic ©EUMO - SAV UVic
©EUMO - SAV UVic

Jordi Sancho

Jordi Sancho és doctor per la Universitat de Barcelona (UB) i professor de política social d’aquesta mateixa universitat. Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la UB i Màster en Anàlisi de Polítiques Socials Europees per la Universitat de Bath (Anglaterra), ha estat professor de les darreres 15 edicions del Màster d’Estudis Socials Europeus Comparatius de la Universitat de Zuyd a Maastricht i la London Metropolitan University de Londres.

Imatges