Tempestat de flama. Antologia poètica

Pòrtic

«A aquesta vida a penes gaudida, però plenament viscuda i capacitada per a les iniciatives més fecundes, correspon una collita poètica de saó desigual, però animada d’una mateixa força creadora, atreta per un veritable punt d’orientació. Amb ella, Bartomeu Rosselló-Pòrcel assolia un dels llocs més representatius entre els poetes de la seva generació i irradiava una influència estètica prodigiosament fèrtil.»

Miquel Dolç, Estudis de crítica literària. De Ramon Llull a Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994

«Tota la meva vida es lliga a tu, / com en la nit les flames a la fosca.» “A Mallorca, durant la guerra civil”, Bartomeu Rosselló-Pòrcel