Grup62
Marta Espasa

Marta Espasa

Marta Espasa i Queralt és doctora en Economia per la Universitat de Barcelona, professora d’hisenda pública en aquesta universitat i investigadora de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB). Especialista en economia pública, fi nançament
autonòmic i local, balances fi scals i redistribució territorial. Ha estat membre de diversos grups d’experts per a l’elaboració de la balança fi scal de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Ha participat en projectes de recerca sobre temes diversos: descentralització del sector públic, fi nançament autonòmic, fi nançament local, inversió pública i efi ciència de la
despesa pública. Ha publicat articles en revistes acadèmiques internacionals. L’any 2010 va ser coeditora del llibre The political economy of inter-regional fi scal fl ows. Measurement, determinants and effects on country stability, que va rebre el premi Joan Sardà Dexeus. Col·labora de manera habitual en alguns mitjans de comunicació, com el diari Ara o Catalunya Ràdio.

Últims llibres de Marta Espasa

Bibliografia de Marta Espasa

Carregant...