Grup62

Selecció de llibres pel Dia dels enamorats

L’amor romàntic: els versos més passionals!

Perquè l’amor pot inflamar-nos i elevar esperits. I els poetes saben com recollir-ho per escrit en els versos més bells.

Acceptació, estima… Quan la història d’amor més profunda comença en un mateix

Perquè abans de ser dos, s’ha de ser un. Relats per a potenciar l’acceptació i l’amor cap a nosaltres mateixos

Diferents formes d’estimar...

Per recordar que l’amor és un concepte ampli i no hi ha “una única forma” d’estimar. Diferents tuius d’amor bateguen en aquestes pàgines…