Grup62
Ricard Ripoll Villanueva

Ricard Ripoll Villanueva

Ricard Ripoll (Sueca, Ribera Baixa, 1959): doctor en FilologiaFrancesa. Professor Titular del Departament de Filologia Francesai Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona.Director del Grup de Recerca en escriptures Subversives (GRES).Ha traduït l'obra completa del comte de Lautréamont (IsidoreDucasse): Els Cants de Maldoror, Poesies, Cartes; també La llibertato l'amor!, de Desnos (en col·laboració) i tradueix poetes catalansen francès. Col·labora amb el PEN i el seu comitè de traducció.Ha publicat la novel·la L'espai dels impossibles (2005) i els llibresde poesia Engrunes d'estels irats (premi «Divendres Culturals»,1987), De l'abrupte fins al cos (premi L'Alzina, 1987), Els encontresfortuïts (premi Joan Teixidor, 2001), La Memòria del Mots (premiFesta d'Elx, 2003). En breu publicarà El Cant del Salvador (premiParc Taulí). Dirigeix la col·lecció Palimpsest de March Editor.La seva obra és una recerca experimental en el camp del'autoficció poètica.

Bibliografia de Ricard Ripoll Villanueva

Carregant...