Grup62

Llibres per entendre la realitat política actual

Troba una selecció de llibres que avui dia són de màxima actualitat per entendre el canvis polítics que s’estan produint.